OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít Whitworth

“Whitworth” là tiêu chuẩn về ốc vít được ông Whitworth người Anh đề xuất vào năm 1841 và sau đó được chấp nhận làm tiêu chuẩn ốc vít tại Anh. Sự khác biệt chính giữa ren hệ mét tiêu chuẩn JIS và ren inch là góc ren là 55 độ và kích thước tính bằng inch.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る