OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông bướm

Đây là một loại bulông đại diện cho bulông nút vặn, được gọi là bulông bướm vì có hình dáng giống như một con bướm, được tạo hình bằng cách rèn hoặc dập.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る