OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít gỗ

Đây là loại ốc vít được thiết kế đặc biệt cho việc sử dụng trên gỗ, với khả năng chống nứt gỗ và khả năng siết chặt nhanh chóng và dễ dàng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る