OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Cờ lê

Đây là công cụ được sử dụng để siết chặt các loại bu-lông, ốc vít, v.v., có hình dạng bên ngoại và bên trong là hình lục giác. Các dạng phổ biến bao gồm cờ lê xoắn, cờ lê đa năng, cờ lê lục giác, cờ lê cần gạt, cờ lê ống và nhiều loại khác. Người ta lựa chọn phụ thuộc vào việc thuận tiện khi sử dụng. Nguồn gốc của từ này là từ tiếng Anh “tighten” (siết chặt) và “twist,” và cũng có cụm từ tương tự “spanner.” “Spanner” và “wrench” thường được sử dụng hoán đổi nhau và thường chỉ đến cùng một công cụ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る