OHTA VN

Vít tapping

PRODUCT

Tóm lược sản phẩm

Danh mục sản phẩm
Ốc vít/ Bu lông
Tên sản phẩm
Vít tapping
Cách sử dụng
Vít Tapping là loại ốc vít dùng để thực hiện việc cố định các vật thể mục tiêu mà không cần tiến hành việc bắt ốc vít trước đó. Đây là loại ốc vít có dạng hình khác biệt với các ốc vít tiêu chuẩn thông thường. Thay vào đó, bằng cách sử dụng dạng hình dạng đặc biệt của vít Tapping để cố định vào các vật thể có cấu trúc mềm.

Vít tapping

categories

Ốc vít/ Bu lông

トップに戻る