OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai ốc mắt

Đai ốc mắt là phiên bản ren cái của bulông mắt và là một đai ốc đặc biệt được sử dụng bằng cách kết nối phần tròn của đầu với phần ren đực của thiết bị.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る