OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông ren lửng

Có hai mục đích chính trong việc sử dụng Bulông vít ren lửng. Thứ nhất, vì phần đường kính lõm của phần vít nhỏ hơn phần thân bulông, phần vít chỉ được sử dụng trong phần cốt lõm để tăng cường độ cứng, trong khi phần thân ốc vít có đường kính lớn hơn để tăng độ cứng. Mục đích thứ hai là nén vật thể và tăng lực cố định. Trong khi ốc vít thông thường sử dụng toàn bộ phần vít làm chuẩn, thì ốc vít chịu lực cao và thường sử dụng phần vít bánh lăn làm chuẩn.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る