OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông cao áp

Dùng để chỉ các loại bulông được đảm bảo về độ bền cao bởi từng nhà sản xuất, thường được sử dụng cho cột và các cấu kiện khác trong xây dựng. Có cả bộ bulông cường độ cao (High Tension Bolt Set), trong đó bu-lông, ốc vít và đinh tán được tích hợp thành một bộ bulông.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る