OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ốc vít bịt lỗ

Có hai loại ốc vít đóng vai trò làm nắp gắn vào cổng thoát dầu: ”chìm” và ”phao”. Loại chìm trở thành một hình dạng không nhô ra khỏi vật thể khi được siết chặt, trong khi loại nổi có hình dạng vuông hoặc hình lục giác của đầu nắp nhô ra bên ngoài.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る