OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đầu lục giác

Đầu lục giác là một công cụ làm việc được thiết kế để phù hợp với hình dạng lục giác của bu lông lục giác và đai ốc lục giác. Có loại bằng tay hoặc bằng điện, việc lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào tình huống cụ thể.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る