OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Sản phẩm lò xo

Lò xo là từ dùng để chỉ lò xo, dây cót, v.v., và nhiều bộ phận không thể thiếu trong sản xuất được tạo ra bằng cách đục lỗ các tấm mỏng hoặc sử dụng quy trình ép chính xác. Các sản phẩm lò xo điển hình bao gồm chốt lò xo, vòng giữ, vòng đệm sóng, đai ốc tốc độ và chốt giữ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る